دیدار رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی با رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی

دیدار  رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی با رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی
مرداد 11, 1401
301 بازدید

دیدار رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی با رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی در این دیدار ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی ضمن تبریک انتصاب آقای قاسمی وند به ریاست منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی افزود: یقینا با حضور موثر شما […]

دیدار رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی با رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی

در این دیدار ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی ضمن تبریک انتصاب آقای قاسمی وند به ریاست منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی افزود:

یقینا با حضور موثر شما در این سمت و بهره گیری هر چه بیشتر از توانمندی نیروهای مخلص و با تدبیر، بیش از پیش شاهد تحقق رسالت و اهداف آن سازمان خواهیم بود.
وی افزود:

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی با توجه به برخورداری از اعضای جوان ، تحصیل‌کرده، متخصص و متعهد که با گزینشی همسان با قضات به درجه کارشناس رسمی رسیده اند انتظار دارد آن مجموعه از پتانسیل موجود اعضا مرکز در رسیدگی به پرونده های موجود بهره گیرد،
وی ادامه داد:

ملزم کردن ادارات و نهادها برای استفاده از کارشناسان مرکز همسان با نهاد موازی از خواسته های هیات مدیره و اعضا از اداره کل بازرسی استان میباشد.

رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرسی کل آذربایجانشرقی نیز ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه افزود:

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی از بدنه سیستم قضا بوده و درایت خود را در کمک رسانی به قضات جهت کشف حقیقت ثابت کرده است.
وی افزود:

ما به دنبال هم افزایی بوده و اعتقاد داریم که با تعاملات سازنده میتوانیم از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.