ضرورت بهره مندی از سیستم جداگر لرزه ای در سازه های شهری تبریز

ضرورت بهره مندی از سیستم جداگر لرزه ای در سازه های شهری تبریز
اردیبهشت 29, 1400
686 بازدید

«دیدار دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز و جمعی از اعضای کمسیون عمران شورای کلانشهر تبریز با هئیت عالی رتبه علمی ودانشگاهی ژاپن بر محوریت کاهش پذیری خطر ریسک در زلزله» ضرورت بهره مندی از سیستم جداگر لرزه ای در سازه های شهری تبریز. شهردار تبریز با تاکید بر کاهش پذیری خطر ریسک در […]

«دیدار دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز و جمعی از اعضای کمسیون عمران شورای کلانشهر تبریز با هئیت عالی رتبه علمی ودانشگاهی ژاپن بر محوریت کاهش پذیری خطر ریسک در زلزله»
ضرورت بهره مندی از سیستم جداگر لرزه ای در سازه های شهری تبریز.


شهردار تبریز با تاکید بر کاهش پذیری خطر ریسک در زلزله گفت: بهره مندی از سیستم جداگرهای لرزه ای در سازه های شهری تبریز یک ضرورت است و می توان از تجارب علمی استاید دانشگاهی ژاپن در این خصوص بهره برد.

برچسب‌ها:, ,