مسئولیت‌های علمی و اجرایی

 • اخذ گواهی حضور در کنفرانس بین المللی اوراسیا در زمینه رشد و توسعه شهری از کشور روسیه
 • اخذ گواهی حضور در کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی انتخاب مناسب ترین سیستم های گرمایشی برای ساختمانها
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در بخش صنعت ساختمان
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی روش های نوین مقاوم سازی و مرمت بناهای تاریخی و میراث ماندگار
 • اخذ گواهی شرکت در سمینار آموزشی املاک و مستغلات
 • اخذ گواهی دوره آموزشی برنامه ریزی،مدیریت و مهندسی ارزش در مباحث مدیریتی و راهبردی
 • اخذ گواهی نامه دوره تخصصی H.S.E
 • اخذ گواهی نامه دوره تخصصیICDL (1&2)
 • اخذ گواهی حضور در همایش بین المللی ترافیک و حمل و نقل شهری
 • اخذ گواهی حضور در سمینار بین المللی آخرین تکنولوژی صنعت برق
 • اخذ گواهی حضور در همایش بین المللی نگاهی به معماری شرق
 • اخذ گواهی حضور در همایش بین المللی آخرین تکنولوژُی راه و آسفالت
 • اخذ گواهی حضور در سمینار بین المللی آشنایی با حفاظت ساختمان در برابر حریق
 • اخذ گواهی حضور در سمینار نخصصی بازسازی مناطق آسیب دیده در اثرزلزله سرپل ذهاب
 • اخذ گواهی حضور در سمینار نخصصی بازسازی مناطق آسیب دیده در اثرزلزله سرپل ذهاب
 • اخذ گواهی حضور در سمینار نخصصی رویکردهای ایده پردازی در نورپردازی نما و بررسی نورپردازی فضای سبز شهری
 • اخذ گواهی حضور در سمینار نخصصی تکنولوژی نوین سیستم های اعلام حریق
 • اخذ گواهی حضور در سمینار نخصصی سیستم ارتینگ،همبندی و حفاظت در مقابل صاعقه