یکشنبه 13 آذر 1401 - 09:40

تحلیف کارشناسان جدیدالورود استان آذربایجان شرقی

تحلیف کارشناسان جدیدالورود استان آذربایجان شرقی، بعلت رعایت پروتکل های بهداشتی، با حضور تعدادی محدودی از کارشناسان جدیدالورود برگزار گردید.
این مراسم در تاریخ 99/10/27 با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر خلیل الهی و اعضای هیأت مدیره و بازرسین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و دعوت از کارشناسان محترم در دادگستری استان برگزار و پس از معرفی مرکز و ادای توضیحاتی توسط اعضای محترم در خصوص شان و جایگاه کارشناس و وظایف محوله ،مراسم اتیان سوگند کارشناسی انجام شد و پروانه و دفترچه کارشناسان محترم به ایشان تقدیم گردید.