حضور در نشست بصیرت افزایی در حوزه بسیج شهری مدافعان حرم

حضور در نشست بصیرت افزایی در حوزه بسیج شهری مدافعان حرم (مسجد امام علی (ع) شهرک رشدیه تبریز) با سخنرانی دکتر یاسر جبرئیلی«رئیس مرکز ارزیابی نظارت بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران