پنجشنبه 3 فروردین 1402 - 16:49

آموزش های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

آموزشِ مؤثر،‌ اهمیت و توانایی یادگیری را به افراد منتقل می‌کند تا پس از پایان دوره آموزشی، روند یادگیری آنها ادامه یابد. آموزش، فرایندی مادام‌العمر نیست، ولی یادگیری می‌تواند در تمام طول زندگی ادامه داشته باشد و انسان را در یک روند پیشرفت و بهبودِ پیوسته قرار دهد؛ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هم بر این اصل پایبند بوده و با درایت هئیت مدیره محترم با برنامه ریزی های مناسب در طول سال با برگزاری دوره های آموزشی بستری فراهم نموده هست تا کارشناسان رسمی دادگستری از طریق آموزش‌های تخصصی، به اهمیت و لزوم یادگیری اعتقاد پیدا کنند که نتیجه آموزش صحیح منجربه بالا بردن دانش و اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که نهایتا قدم مثبتی برای کمک به قضات محترم برای صدور رای با درصد خطای کم خواهد شد.مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان1398/05/08