دیدار هئیت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استاندار محبوب استان آذربایجان شرقی