مراسم تجلیل از برگزارکنندگان اجلاس جهانی رشد و توسعه شهری در حوزه اوراسیا

مراسم تجلیل از برگزارکنندگان اجلاس جهانی رشد و توسعه شهری در حوزه اوراسیا از سوی شهردار محترم و اعضای بزرگوار شورای اسلامی کلانشهر تبریز…Tabriz-2019