مراسم معارفه هئیت مدیره دوره چهارم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مراسم معارفه هئیت مدیره دوره چهارم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل محترم داگستری استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر خلیل الهی در ساختمان دادگستری استان برگزار شد.