پنجشنبه 3 فروردین 1402 - 17:16

همایش ملی نقش مرکز وکلا و کارشناسان در تحول قوه قضائیه

سفر یک روزه جناب آقای دکتر بهادری جهرمی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه«همایش ملی نقش مرکز وکلا و کارشناسان در تحول قوه قضائیه».